Styrelsen


STYRELSEN
Ordförande Ola Bolinder
Vice ordförande Anne Rosten Andersson
Sekreterare: Bengt Jansson
Kassör Kajsa Björk
Ledamot Per Lindén
Ledamot Lars Hallström
Ledamot Jörgen Andersson
Ersättare Johnny Germundsson
Ersättare Anette Andersson


REVISORER
Eje Erixon
Solveig Johansson
Lars Gelinder (ersättare)
Anki Eklund (ersättare)


VALBEREDNINGEN
Thomas Holmsten
Katarina Florman


PROGRAMRÅDET
Lennart Andersson
Bengt Jansson


FÖRESTÅNDARE
Per Lindén