Medlemmar


  Som medlem i Skepptuna Bygdegårdsförening:

  * kan du låna/byta böcker, CD eller DVD

 * kan du få inspiration av annan verksamhet, som att till exempel vara med på gymnastiken.

    * stöder du en ideell verksamhet som sköter ortens enda     offentliga lokal, vilken du har möjlighet att hyra till ett
mycket reducerat pris.

 * får du möjlighet att vara med och utforma verksamheten i Bygdegården.

* kan du teckna fördelaktigt elavtal med Kraft & Kultur

 

 

  För att bli medlem i Skepptuna Bygdegårdsförening,

under ett år, sätts 150:-/hushåll in på bankgiro 5711-0330.
 

Glöm inte att ange namn, adress och mailadress.